Капачки

60820 Капачка 62мм с уплътнител

Diameter 64,8
Cap_height 14,6
Jar 62 mm Jar 62 mm